Belgelerimiz

Belgelerimiz

Ürünlerimiz Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olup, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Gıda Üretim Sertifikaları alınmıştır.